1. พนักงานขายลิฟท์—— ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  2. พนักงานขายระบบจอดรถยนต์——-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  3. หัวหน้าฝ่ายเทคนิค——มีประสบการณ์ทางด้านลิฟท์มาก่อน, วุฒิปริญญาตรีหรือปวส.สาขาไฟฟ้า, อีเล็คทรอนิคส์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้